Wakacyjne warsztaty: Technika Alexandra – jedność psychofizyczna organizmu

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
Nowe Kawkowo
1 tydzień
różne ceny

Uwaga: Cena 120 zł lub 110 zł to kwoty zaliczki!

 

Metoda bazująca na jedności psychofizycznej organizmu.
Poprzez świadomą pracę z ciałem dotykamy swoich:
myśli, uczuć i przekonań.

Jedność psychofizyczna organizmu to nie tylko wyrażanie siebie na różnych poziomach: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym czy duchowym. To również przenikanie się tych sfer ze sobą i ich wzajemne oddziaływanie.

Od lat usiłujemy wpływać na swoją psychikę, zmieniać przekonania, radzić sobie z emocjami, odkrywać rządzące nami aspekty podświadomości, aby lepiej radzić sobie z otoczeniem i własnym życiem.

Technika Alexandra uczy jak wykorzystywać świadomość i sposób myślenia do lepszego kontaktu z sobą samym, z własnym ciałem i jego reakcjami. Poznajemy jakie informacje o sobie niesie ból, napięcie, podenerwowanie, ale też jak poprzez słuchanie siebie i reagowanie na swoje potrzeby, lepiej wykorzystywać własny potencjał i docierać do stanu kiedy samo się idzie, się śpiewa, gra, pisze, a nasze intencje – przy świadomym naszym udziale – SIĘ realizują.

Podczas tygodnia warsztatów będziemy uczyli się jak:

Rozluźniać niepotrzebne napięcia, uzyskiwać naturalną swobodną postawę, radzić sobie z tremą, stresem, bólem. Będziemy rozpoznawać swoje tendencje i przekonania na podstawie codziennych reakcji, odczytywać informacje z naszego ciała w aspekcie niedopuszczanych do siebie uczuć i emocji, aby w delikatny i nieinwazyjny sposób szukać kompromisu i lepiej panować nad pozornie wymykającymi się spod naszej kontroli reakcjami.

Chcemy poprzez kontakt i panowanie nad własnym ciałem uzyskiwać lepszą relację nie tylko z własnym fizis, ale też psychiką, emocjami, sposobem myślenia i innymi aspektami życia, a dzięki temu lepiej rozumieć i otwierać się na innych.

Wykorzystując Technikę Alexandra uczymy się panowania nad sobą i rządzącymi nami odruchami. Zachowujemy równowagę i wewnętrzny spokój wobec coraz większej ilości bodźców i presji stojących przed nami zadań.

Eliminując niepotrzebne napięcia mięśni, często takich, które nie muszą brać udziału w danym ruchu, tworzymy warunki dla możliwie najbardziej optymalnego wykonywania każdej aktywności. Dzieje się to zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym i emocjonalnym. Wykorzystując zasady Techniki Alexandra pracujemy zarówno nad eliminowaniem fizycznego dyskomfortu czy bólu, jak i nad trudnymi stanami emocjonalnymi lub zmianą nawykowych zachowań.

 

Przez tysiące lat człowiek używał swej inteligencji i umiejętności logicznego myślenia do podporządkowania sobie środowiska w jakim żyje.  Niestety choć panujemy nad światem i udaje nam się wygrywać z żywiołami, nasze możliwości panowania nad własnym ciałem, pozostają na poziomie instynktu, odruchów i nawyków, jakie nałożyliśmy na siebie w toku życia.

Wykorzystując Technikę Alexandra uczymy się lepszego panowania nad sobą i rządzącymi nami nawykami. Zachowujemy równowagę i wewnętrzny spokój wobec coraz większej ilości bodźców i presji stojących przed nami zadań. 

To co odróżnia Technikę Alexandra od innych metod pracy nad sobą to fakt, że uczymy się tu, nie tego, co należy robić, lecz czego NIE ROBIĆ. Autor tej metody Frederick Mathias Alexander (1869-1955), australijski aktor, wychodził z założenia, że organizm ludzki może sprawnie funkcjonować przez wiele lat, pod warunkiem, że go nie nadwerężamy i nie niszczymy. Praca z Techniką Alexandra polega na zauważaniu i eliminowaniu napięć i usztywnień, jakie nieświadomie wprowadzamy wykonując codzienne czynności oraz na zmianie nawykowych schematów ruchowych powodujących zbyt duży, często zbędny, wysiłek lub nadwerężanie różnych partii ciała.

Choć metoda ta klasyfikowana jest jako praca z ciałem, to jej podstawowym narzędziem jest myśl i świadomość. Praktykowanie Techniki Alexandra nie wymaga poświęcania osobnego czasu na ćwiczenia. Dzieje się to na bieżąco, kiedy jej podstawowe zasady poznawane podczas lekcji, jak: obserwacja, powstrzymanie automatycznej reakcji na bodziec do działania i odpowiednie mentalne kierunki, stopniowo wprowadzane są do codziennego życia.

Wykorzystywana jest m.in.:

 • w radzeniu sobie z tremą, stresem i silnymi emocjami
 • w pracy z głosem i wystąpieniach publicznych
 • w grze na instrumencie
 • w ciąży i połogu
 • w uprawianiu sportu
 • w pracy z zaburzeniami odżywiania

Pomocna w przypadku takich dolegliwości jak:

 • bóle kręgosłupa
 • napięciowe bóle szyi, karku, barków
 • nerwobóle i liczne problemy psychosomatyczne
 • problemy z głosem
 • zaburzenia oddechu
 • przemęczenie, wypalenie zawodowe
 • stany depresyjne

Przywraca:

 • uczucie lekkości i swobody
 • płynność i łatwość ruchu
 • pełniejszy oddech
 • swobodniejszy głos
 • dobry nastrój i samopoczucie
 • i dużo, dużo więcej

Zajęcia przeznaczone są dla osób gotowych do spojrzenia na siebie w nowy sposób, otwartych na zmiany. Poszukujących nowych sposobów pokonywania własnych ograniczeń:

 • fizycznych (usztywnienia, napięcia, ból)
 • psychofizycznych (możliwości głosowe, wystąpienia publiczne, gra na instrumencie, sposób wykonywania dowolnej pracy)
 • emocjonalnych (radzenie sobie z trudnymi emocjami, radzenie sobie ze stresem i tremą)
 • więcej wolności w sposobie myślenia
 • więcej wolności w sposobie zachowania.

Ale również dla szczęśliwych i spełnionych, gotowych na docieranie do nieznanych dotąd aspektów siebie.

W ramach warsztatów zajęcia grupowe i indywidualne w formie pracy własnej pod okiem prowadzącej (lub prowadzących).

Zapraszamy osoby pracujące nad własnym rozwojem, aby pogłębiając świadomość ciała osiągały większy wgląd w siebie i swoje życie, a szukając lekkości i wygody w codziennym życiu, zaoszczędzoną energię mogły przeznaczyć na inne cele.

Warsztaty z Techniki Alexandra mają na celu przybliżenie podstawowych zasad tej metody oraz uzyskiwanych dzięki niej efektów:

 • powrót do prostej, ale swobodnej i niewymuszonej postawy,
 • uzyskiwanie większej lekkości, wygody i swobody ruchu również przy wykonywaniu skomplikowanych zadań,
 • poprawa możliwości głosowych,
 • radzenie sobie z tremą i stresem,
 • efektywność i swoboda podczas wystąpień publicznych,
 • eliminowanie zbędnych napięć i usztywnień, radzenie sobie z bólem i trudnymi emocjami.

 

Technika Alexandra – „Swoboda ciała, swoboda umysłu, swoboda życia”

TECHNIKA ALEXANDRA

Choć coraz częściej staramy się rozluźniać, na co dzień podświadomie wybieramy spięcie. Stan napięcia daje poczucie działania, starania się, kontrolowania sytuacji. Rozluźnienie to bierność, obawa, że mogę coś przeoczyć, czegoś nie dopilnować…

Technika Alexandra pokazuje jak rezygnując z nadmiernego napięcia pozostać elastycznym i sprężystym, a więc czujnym. Uczy też jak, z czasem, nadmierną kontrolę zastąpić zwykłym panowaniem nad sytuacją. Jest to powrót do kontaktu z własnym ciałem i sobą, jaki niektórzy pamiętają z dzieciństwa, kiedy samo „się biegało”, „się stało”, „się skakało”, jakby organizm płynąc za naszymi intencjami po prostu je realizował…

W miarę pracy z Techniką Alexandra pragniemy docierać, do takiego stanu psychofizycznego, kiedy to „SIĘ” ucieleśnia nasze myśli i zamiary, a my mamy poczucie, że to, czego chcemy, samo się realizuje…

TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą odpowiedniego „władania swoim organizmem”, dzięki któremu reakcje na docierające do nas bodźce są możliwie najbardziej efektywne, zarówno pod względem skuteczności działania jak i możliwości naszego organizmu.

Uczy świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej celem jest powrót do naturalności, często traconej na skutek pośpiechu, stresu i obaw, utrwalających tendencję do wkładania w wykonywaną czynność zbyt dużego wysiłku i niepotrzebnych napięć mięśniowych.

Zajęcia polegają na serii lekcji indywidualnych lub zajęć grupowych pod kierunkiem nauczyciela. Doświadczenie lekkości i swobody ruchu uzyskiwane dzięki stosowaniu zasad F.M. Alexandra, tworzy nowy punkt odniesienia dla organizmu. Daje to początek samoistnemu procesowi stałego dążenia do poprawy nadwerężających ciało nawyków. Początkowo dzieje się to z dużym udziałem świadomości, później może być częściowo nieuświadamiane, ale zawsze jest wynikiem wprowadzania organizmu na tor wewnętrznej samoregulacji.

TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej celem jest powrót do naturalności, często traconej na skutek pośpiechu, stresu i obaw, utrwalających tendencję do wkładania w wykonywaną czynność zbyt dużego wysiłku i niepotrzebnych napięć mięśniowych.

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) szukał sposobu na pokonanie własnych problemów z chrypką i bezgłosem. Odkrył, że poprawa sposobu posługiwania się własnym organizmem, prowadzi do lepszego jego funkcjonowania i eliminacji wielu dolegliwości i bólów.

Początkowo z Techniki Alexandra korzystali głównie aktorzy, muzycy i tancerze szczególnie ceniący sobie umiejętność zachowania odpowiedniej sprężystości ciała i mięśni – bez nadmiernego napięcia, ale i bez wiotkości. Z czasem jego metoda okazała się skuteczna w pokonywaniu różnych problemów i dolegliwości, których przyczyną są długoletnie nawyki nadwerężania pewnych partii ciała uniemożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie (nerwobóle, dolegliwości kręgosłupa, migrena). Obecnie coraz częściej z Techniki Alexandra korzystają osoby dbające o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, a także pracujące nad własnym rozwojem. Metoda ta uczy lepszego kontaktu z własnym ciałem, myślami i emocjami.

Zajęcia polegają na serii lekcji pod kierunkiem nauczyciela. Doświadczenie lekkości i swobody ruchu uzyskiwane dzięki stosowaniu zasad F.M. Alexandra, tworzy nowy punkt odniesienia dla organizmu. Daje to początek samoistnemu procesowi stałego dążenia do poprawy nadwerężających ciało nawyków. Początkowo dzieje się to z dużym udziałem świadomości, później może być częściowo nieuświadamiane, ale zawsze jest wynikiem wprowadzania organizmu na tor wewnętrznej samoregulacji.

SZCZEGÓŁY WARSZTATU

TERMIN:

16 sierpnia – 23 sierpnia 2020 (niedziela – niedziela)

ROZPOCZĘCIE

16 sierpnia o godz. 18 kolacją (niedziela)

ZAKOŃCZENIE

23 sierpnia o godz. 14 obiadem (niedziela)

MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia

EARLY BIRD

1100 zł przy wpłacie zadatku za warsztat do 15 czerwca 2020 + koszty pobytu i wyżywienia

CENA POBYTU

Wyżywienie: 85 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)

Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 90 zł za noc

Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

ZAPISY:

1.      Warunkiem rejestracji miejsca na warsztacie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki za warsztat w wysokości 120 zł lub 110 zł (przy wpłacie zadatku za warsztat do 15 czerwca 2020) poprzez portal Strefa Rozwoju.pl - formularz poniżej;

2.      Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki za pobyt oraz zadatku za warsztat (na dwa oddzielne konta) w ciągu tygodnia od zgłoszenia.

3.      Brak wpłaty zaliczki za pobyt w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!

4.      Wpłata zaliczki za pobyt jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);

5.      Zaliczkę za pobyt w wysokości 230 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 16-23.VIII.2020”.

6.      Zaliczka za pobyt  jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

7.      Gwarancją miejsca na warsztacie jest wpłata zadatku za warsztat 380 zł.

Reszta płatności za warsztat na miejscu gotówką lub przelewem na w.w. konto na tydzień przed zajęciami. Obowiązuje kolejność wpłat. Ilość miejsc ograniczona. Proszę przywieźć ze sobą dowód wpłaty.

PROWADZĄCY

Magdalena Kędzior

Magdalena Kędzior w 1991 roku ukończyła trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching Centre w Londynie i od tego czasu jest należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra.

Jako pierwsza zaczęła uczyć i propagować tę metodę w Polsce. Jest autorką dwóch książek na temat Techniki Alexandra: „Technika Alexandra” (Wydawnictwo Santorski &Co 1993) oraz „Jeść? Nie jeść? Żyć” (Wydawnictwo Medium 1997).

W ramach praktyki prywatnej prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z Techniki Alexandra. Współpracuje z Warszawską Akademią Teatralną, z Akademiami Muzycznymi w Krakowie i Gdańsku, z Warszawskim Uniwersytetem SWPS oraz innymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce. Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na warszawskiej SGPiS (obecnie SGH).

Wczytuję mapę...
różne ceny
16 sierpnia 2020 - 23 sierpnia 2020
18:00 - 18:00
Nowe Kawkowo 52A, Nowe Kawkowo, warmińsko - mazurskie

Organizator

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie

Trener

O nie napisał/a notki o sobie.

Zamów Wakacyjne warsztaty: Technika Alexandra – jedność psychofizyczna organizmu

Aby zamówić usługę, wypełnij poniższy formularz

Zamawiam usługę
Wakacyjne warsztaty: Technika Alexandra – jedność psychofizyczna organizmu
Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Early Bird 110,00 zł
Bilet zwykły 120,00 zł


Wakacyjne warsztaty: Technika Alexandra – jedność psychofizyczna organizmu.

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
16 sierpnia 2020 - 23 sierpnia 2020
Nowe Kawkowo 52A, Nowe Kawkowo, warmińsko - mazurskie
1 tydzień
różne ceny
Nie pasuje Ci ten termin? Obserwuj inne edycje tego wydarzenia!
Przejdź do paska narzędzi