woman-570883_1920

woman-570883_1920

Wiktor Gołuszko

Wiktor Gołuszko

jest poetą, pisarzem, kompozytorem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego, twórcą autorskiego cyklu warsztatów samorozwoju, założycielem i dyrektorem Co-Evolution Institute. Wydał tomik prozy: "Ulisses", publikował w wielu pismach literackich i społeczno-kulturalnych.

Przejdź do paska narzędzi