Biodanza – Taniec Życia, Serca i Wolności. Taniec Archetypów.

Prowadzi: Cristiano Martins
Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
Warszawa
2 dni
65 zł

Uwaga: Cena 65 zł to kwota zaliczki!

 

„Możemy nauczyć się kochać tylko kochając” – Rumi

Archetypy są fundamentami naszej rzeczywistości. Jest to zestaw obrazów psychicznych, obecnych w Zbiorowej Nieświadomości, nasze pierwotne dziedzictwo.Możemy powiedzieć, że jest to psychologiczny ekwiwalent Instynktu. Kiedy tańczymy z archetypem, łączymy się na głębokim poziomie z naszym człowieczeństwem, a wtedy mogą rozkwitać nasze własne, unikalne jakości.

Carl Jung, który zidentyfikował je jako pierwszy, określił je mianem „DNA ludzkiej duszy”.Archetypy, niczym fundament, leżą u podstaw naszego zdrowia psychicznego i są dążeniem do pełnego życia. Podczas tych warsztatów zaproponuję, abyśmy wytańczyli niektóre z nich, zapraszając do naszego kręgu bogów i boginie z mitologii greckiej.Tańczmy zatem!

 

4 Archetypy:

WOJOWNIK

„Wojownikowi nie chodzi o perfekcję czy niewrażliwość na ciosy, lecz o absolutną wrażliwość, bo tylko ona jest prawdziwą odwagą."

Ten archetyp stanowi część ludzkich uniwersaliów, spotykanych we wszystkich kulturach na przestrzeni czasu. W poszukiwaniu prawdy, znaczenia i ludzkiego potencjału, każde społeczeństwo dostosowywało go do twoich potrzeb. Wojownika spotykamy w tradycjach i symbolicznych opowieściach wszystkich Wielkich Cywilizacji – jest on obecny w szamańskich tradycjach Indian obu Ameryk, u Inków i u Majów; wciela się w chińskiego mistrza z klasztoru; stanowi centralną postać w legendach o „Rycerzach Okrągłego Stołu” i o średniowiecznym zakonie Templariuszy. W mitologii greckiej Wojownika reprezentują między innymi bóg Ares i bogini Atena, a w rzymskiej Mars i Minerva. Również w Starym Testamencie istnieją niezliczone przypowieści o wojownikach służących Bogu. Z dziejów starożytnej Sparty pamiętamy o niezłomnym Leonidasie i jego 300 wojownikach. Japonia słynęła z samurajów, mężczyzn szkolonych od dziecięcych lat, by podążać ścieżką Bushido, czyli drogą wojownika. Wkroczenie na Ścieżkę Wojownika oznacza wzięcie osobistej mocy w swoje ręce, przyjęcie świętego dziedzictwa, które pozwala urzeczywistnić swoją Tożsamość i odwagę Bycia.

 

KOCHANEK

“Niech twoje życie stanie w ogniu,

Szukaj ludzi, którzy podsycać będą twoje płomienie.” (Rumi)

Pragnienie miłości, połączenia z drugim człowiekiem jest być może najsilniejszą potrzebą ludzkości. Jest to najbardziej fundamentalne dążenie, które jednoczy ludzką rasę, klan, rodzinę, społeczeństwo. Zintegrowanej jednostce kontakt z tym archetypem pozwala dostrzec, że wszystko jest ze sobą połączone w piękny, koherentny i tajemniczy sposób. W sposób naturalny odczuwa ona empatię dla świata, który ją otacza. Jest to pierwotny wzorzec energetyczny, który wnosi w nasze życie entuzjazm i pasję. Archetyp ten wyraża się w pragnieniu przyjemności i dobrostanu, jakie cechuje nasz gatunek i daje impuls, by zanurzyć się w świat doznań. Sprawia, że chcemy dawać i otrzymywać miłość.

 

MAG

"Tyle jest ścieżek do Boga, ile dusz na Ziemi."(Rumi)

Archetyp ten reprezentuje Percepcję i Doświadczenia, które nie są natychmiastowo dostępne lub widoczne. Opisuje on zestaw obrazów psychicznych, które zapraszają nas, by zanurzyć się w oceanie Zbiorowej Nieświadomości i zacząć pojmować życie w sposób uświęcony. Zachęca do tego, by zrozumieć, że „nie jesteśmy odizolowanymi istotami, lecz uczestniczymy w zjednoczonym ruchu kosmosu.” (R.Toro) W historii ludzkości Mag przejawiał się w społecznościach plemiennych w postaci “Szamana”, które to słowo oznacza: widzieć i wiedzieć. Szaman był uzdrowicielem, który przywracał porządek życia poprzez dotarcie do przyczyn zjawisk; sprawiał, że ludzie odzyskiwali pełnię swej istoty; był mediatorem pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym. W starożytnej Grecji odnajdujemy Maga w inicjacyjnych misteriach eleuzyjskich ku czci bogini Demeter i Persefony oraz w Dionizjach.   

 

KRÓL/KRÓLOWA

Archetyp Króla– mediator, most, sprawcasyntezy, zdolny połączyć Niebo i Ziemię w tabernakulum serca, może być prawdziwym „axismundi”, jak mawiał Mircea Eliade. Potrafi zagłębić się w Świętym Oceanie Transcendencji a zarazem utrzymać połączenie ze sprawami doczesnymi. Król ma być również inspirującym przykładem – „Jako prowadzi Król, tako się dzieje w Królestwie.” Człowiek, który w pełni integruje się z archetypem Króla, bierze odpowiedzialność za Życie, zarówno na swej indywidualnej ścieżce jak i w niepodzielnym, kosmicznym wymiarze. Archetyp ten uczy też jak być Autorytetem – czyli Autorem samego siebie.    

 

Biodanza oznacza Taniec Życia.  To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej.To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem.Tworzy intensywniejszą świadomość życia,dziękiuważności i obecnościw „tu i teraz”.

Celem Biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia.Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

 

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad  świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

  • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
  • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
  • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

 

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”.Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)

 

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych dziedzin:witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

 

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach.Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza” z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka.Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

 

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”

 

Harmonogram zajęć:

PIĄTEK (23 października):

20:00 – 22:00 BIODANZA

 

SOBOTA  (24 października):

11:00 – 14:00 BIODANZA

14:00 – 16:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek

16:00 – 19:00 BIODANZA

 

NIEDZIELA  (25 października):

10:00 – 13:00 BIODANZA

13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek

15:00 – 18:00 BIODANZA

 

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jestkonieczne żadne doświadczenieani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.

 

PROWADZĄCY: CRISTIANO MARTINS 

Jest nauczycielem  Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia";  "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.

Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się  i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt.Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych.

 

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY  Z ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI!

 

TERMIN:                          

23-25 października 2020 (piątek – niedziela)

 

ROZPOCZĘCIE:             

23 października godz. 20

 

ZAKOŃCZENIE:             

25 października godz. 18

 

CENA WARSZTATU:    

650 zł

 

MIEJSCE:                         

Warszawa

 

ZAPISY: 

  1. Warunkiem rejestracji miejsca na warsztacie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki nr 1 w wysokości 65 zł poprzez portal Strefa Rozwoju.pl - formularz poniżej.
  2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego, prosimy o wpłatę zaliczki nr 2 w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
  3. Brak wpłaty zaliczki nr 2 w ciągu 7 dni anuluje rezerwację udziału w warsztacie. Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestniczek!
  4. Zaliczkę nr 2 w wysokości 200 zł prosimy wpłacać  na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego  „Tu i Teraz”  z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem:  „zaliczka za warsztat 23-25.X.2020”.
  5. Zaliczka nr 2 jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
Wczytuję mapę...
65 zł
23 października 2020 - 25 października 2020
20:00 - 20:00
Warszawa, Warszawa, mazowieckie

Organizator

Avatar

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie

Trener

O nie napisał/a notki o sobie.

Zamów Biodanza – Taniec Życia, Serca i Wolności. Taniec Archetypów.

Aby zamówić usługę, wypełnij poniższy formularz

Zamawiam usługę
Biodanza – Taniec Życia, Serca i Wolności. Taniec Archetypów.

65,00 zł

Dane {num} uczestnika


Biodanza – Taniec Życia, Serca i Wolności. Taniec Archetypów.. Prowadzi: Cristiano Martins

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
23 października 2020 - 25 października 2020
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
2 dni
65 zł
Nie pasuje Ci ten termin? Obserwuj inne edycje tego wydarzenia!
Przejdź do paska narzędzi