Balans energetyczny. Jak harmonizować własną energię fizyczną, emocjonalną i mentalną.

Prowadzi: dr Krzysztof Krupka
Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
Nowe Kawkowo
4 dni
85 zł

Uwaga: Cena 85 zł to kwota zaliczki.

 Na warsztatach dowiesz się i doświadczysz jak odblokować swoją energię. Co zaburza jej obieg, co nam odbiera energię i  czym jest energia fizyczna, emocjonalna i mentalna. Gdzie zaczyna się choroba i jak jej zapobiegać.

Nauczysz się uspokajać, oczyszczać i balansować swój stan fizyczny i psychoemocjo-nalny.

Dowiesz się jak pracować na co dzień i jak chronić swoje ciało fizyczne, emocjonalne
i mentalne.
Jakie produkty żywieniowe stabilizują system energetyczny.

Dowiesz się  o kluczowym znaczeniu dla zdrowia  układów limfatycznego, hormonalnego, immunologicznego oraz autonomicznego układu nerwowego.Jak harmonizować w/w układy. Jak przeciwdziałać starzeniu w/w układów.

W trakcie warsztatów zostaniesz wprowadzoany/a do pracy ciałem, emocjami i umysłem wg autorskiej koncepcji Balance of Energy.

Warsztaty kierowane są do wszystkich którym zależy na zdrowiu oraz na jego pozytywnym kształtowaniu, ale także dla tych którzy uczą innych lub stosują różne terapie.Podczas zajęć każdy uczestnik będzie miał zmierzony swój potencjał energetyczny oraz dostanie wskazówki do własnej pracy.

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane własnym wpływem na swoje zdrowie, życie zawodowe i osobiste. Jest skierowany do wszystkich, którzy są gotowi uczyć się czegoś nowego, mają otwarty umysł i serce na zmianę siebie.Także dla psychologów, terapeutów, lekarzy i wszystkich, którzy chcą poprawić jakość swojego życia.

Leczenie oparte o analizę psychoenergetyczną jest terapią, której podstawę stanowi całościowy obraz człowieka oraz podejście, że choroba ma zawsze charakter zaburzeń całego systemu energetycznego człowieka.

Podczas warsztatu dr n. med. Krzysztof Krupka wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji, neurologii i chorób wewnętrznych oraz z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ajurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa, dietetyki, terapii psychoonkologicznej i helingerowskiej.

Posiadana wiedza pozwala mu w sposób harmonijny łączyć współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi. Mottem, którym się kieruje w swoim postępowaniu medycznym są słowa Bertolda Ulsamera: „Bez korzeni nie ma skrzydeł”, czyli mówiąc inaczej, aby współczesna medycyna mogła się rozwijać, dla dobra ludzi, nie może pomijać tradycyjnych systemów leczniczych. Jego nauczycielami  byli C. Simonton, prof.  Z. Garnuszewski, prof. P. Wilchelmson, Wolfgang Deusser, prof. G. Heim, Foster Perry i wielu innych. W oparciu o wieloletnie badania nad przemianami energetycznymi człowieka dr Krupka opracował najnowocześniejszy system diagnostyki człowieka pod nazwą Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna. Dzięki tej metodzie udało mu się uzyskać unikalną w świecie metodę analizy i syntezy  psychoenergetycznej, łączącą w sobie medycynę, fizykę i psychologię a także duchowość człowieka.

Do opracowania podstaw analizy psychoenergetycznej dr Krzysztof Krupka wykorzystał m.in.

 • Embriologię i anatomię człowieka
 • Chemię i fizykę medyczną
 • Biochemię układu nerwowego
 • Koncepcje W. Reicha, A. Lowena, orientalne [czakry , ayurweda , T.M.CH.]
 • Analizę stanów szczytowych wg Granta McFetdrige
 • Typologię homeopatyczną, izopatyczną, homotoksykologiczną
 • Enneagram i wiele innych sposobów analizy osobowości
 • Zasady tzw. „świętej geometrii”
 • Systemowe ustawienia rodzin wg B. Hellingera

W rozpoznaniu podczas wizyty lekarskiej dr Krupka określa, jaka jest podstawowa przyczyna zaburzeń psychoemocjnalnych i fizycznych - tym samym leczy chorobę przyczynowo a nie objawowo. Celem jego terapii jest wyleczenie, a nie leczenie. A uzyskanie pełnego zdrowia jest możliwe tylko poprzez przejście procesu przemiany we wszystkich płaszczyznach tzn. duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Nagrodą za takie zaangażowanie jest nie tylko zdrowie fizyczne, to zmiana zdrowia psychicznego i społecznego na znacząco lepsze. Uczestnik warsztatu  uzyskuje ogromne możliwości kierowania własnym rozwojem i zdrowiem poprzez zmianę świadomości siebie.

Co uczestnicy mogą uzyskać podczas warsztatu?:

 • przejść przez oczyszczenie ciała, emocji i umysłu;
 • nauczyć się procesu oczyszczania i regeneracji;
 • uzyskać umiejętność przygotowania potraw regenerujących i oczyszczających;
 • nabyć umiejętności oczyszczania negatywnych emocji i myśli;
 • nabyć umiejętność pracy z własnym „cieniem”;
 • ocenę stopnia równowagi energetycznej poszczególnych obszarów ciała (analiza i synteza psychoenergetyczna);
 • ocenę kierunku energetycznego, w jakim kierunku postępuje ich rozwój;
 • możliwość doświadczenia i dokonania zmian w sferze mentalnej, emocjonalnej, fizycznej;
 • zbiór osobistych zaleceń, jak podążać do równowagi oraz zalecenia dietetyczne;

Każda z osób będzie mogła doświadczyć, jak jej  nastawienie i emocje wpływają na zdrowie i możliwości rozwoju. Istotą warsztatu jest umożliwienie uczestnikowi nauczenia się w jaki sposób może on samodzielnie oddziaływać na swoją sferę mentalną, emocjonalna i fizyczną.

Uwaga:Pacjenci z chorobami psychicznymi i terminalnymi,  po przebytych incydentach psychotycznych oraz  osoby do lat 18  nie mogą uczestniczyć w tym warsztacie !

Dr n. med. Krzysztof Janusz Krupka

Ur. 1964 w Tomaszowie Mazowieckim.W 1990 r. ukończyłem studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej.W latach 1991-2002 uzyskałem specjalizacje z zakresu rehabilitacji, neurologii i chorób wewnętrznych. Współtworzyłem laboratorium pierwiastków śladowych Biomol-Med. Szczególnie bliska jest dla mnie medycyna ortomolekularna. Przez wiele lat zajmowałem się biochemią, w szczególności chorób nerwowych
i onkologicznych. Jestem autorem licznych opracowań dla lekarzy z tej dziedziny. Tematem mojej pracy doktorskiej był znaczenie  pierwiastków śladowych w  powstawaniu  chorób nowotworowych.

Cennych doświadczeń z zakresu dietetyki dostarczyła mi wieloletnia praca z pacjentami stosującymi tzw. dietę optymalną wg Dr J. Kwaśniewskiego, diety wegetariańskie/wegańskie  oraz eliminacyjne .Równolegle zdobywałem dodatkowe umiejętności z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ajurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa, dietetyki oraz terapii psychoonkologicznej i helingerowskiej. Posiadana wiedza pozwala mi w sposób harmonijny łączyć współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi. Mottem, którym się kieruję w swoim postępowaniu medycznym są słowa Bertolda Ulsamera: „bez korzeni nie ma skrzydeł” , czyli mówiąc inaczej, aby współczesna medycyna mogła się rozwijać, dla dobra ludzi, nie może pomijać tradycyjnych systemów leczniczych. Moimi nauczycielami  byli C. Simonton, prof.  Z. Garnuszewski, prof. P. Wilchelmson, Wolfgang Deusser, prof . G. Heim, Foster Perry i wielu innych których nie sposób wymienić bo są to moi pacjenci. A to właśnie pacjenci najwięcej uczą lekarza, bez nich nie byłbym tym kim jestem.

W oparciu o wieloletnie badania nad przemianami energetycznymi człowieka opracowałem najnowocześniejszy system diagnostyki człowieka pod nazwą Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna. Dzięki tej metodzie udało się uzyskać unikalną w świecie metodę analizy i syntezy psychoenergetycznej, łączącą w sobie medycynę, fizykę i psychologię a także duchowość człowieka.

Prowadzę kursy dla terapeutów oraz praktykę medyczną w kraju i za granicą. Jestem autorem i współautorem licznych  książek, artykułów, skryptów i podręczników. Aktualnie jestem ordynatorem oddziału rehabilitacji w szpitalu Św. Rafała w Krakowie jednego z najnowocześniejszych szpitali  w Polsce.

Czym jest analiza i synteza psychoenergetyczna?

Życie jest energią. Zmiany energii są charakterystyczne dla wszystkich istot żywych. Porządek zmian energetycznych opisują zasady termodynamiki. Wszelkie odstępstwa od porządku energetycznego świadczą o chorobie. Czasem zaburzenie dotyczy tylko sfery psychicznej lub duchowej, jednak im większe odchylenia tym poważniejsze zagrożenie zdrowia . Przy pomocy tzw. termografii regulacyjnej STRD możemy zmierzyć zmiany energii oraz stopień jej uporządkowania. Dzięki temu uzyskujemy całościowy obraz człowieka, jego mapę energetyczną lub inaczej mówiąc obraz pola energetycznego. W polu tym zapisane są wszelkie informacje o stanie fizycznym i psychicznym badanego.

Analiza i synteza psychoenergetyczna zajmuje się odczytywaniem i opisywaniem zjawisk psychoemocjonalnych i fizycznych, w polu energetycznym człowieka, na podstawie specjalnie do tego celu opracowanych testów oraz diagnostyki termoregulacyjnej STRD.

Analiza i synteza psychoenergetyczna pozwala postawić prawidłową diagnozę, wskazuje na rzeczywistą, pierwotną przyczynę choroby, niejednokrotnie maskowaną przez różnorakie objawy chorobowe. Dolegliwości ze strony żołądka nie muszą świadczyć o zaburzeniach dotyczących tylko tego narządu, pierwotna przyczyna może tkwić całkiem gdzie indziej. Celne rozpoznanie pozwala na zastosowanie skutecznej terapii przyczynowej.

Analiza i synteza psychoenergetyczna pozwala także ocenić osobowość człowieka oraz
poziom jej stabilności. Umożliwia ukierunkowanie rozwoju osobowości, określenie najlepszych cech badanego i drogi do optymalnego ich wykorzystania.

Analiza i synteza  psychoenergetyczna jest metodą całkowicie innowacyjną w świecie. Została opracowana przez połączenie uznanej wiedzy psychologicznej z elementami fizyki oraz biologii i medycyny. Takie ujecie pozwala widzieć człowieka nie tylko jako odrębną jednostkę, ale jako część większego systemu, i w związku z tym obserwować różne, tzn. korzystne i niekorzystne, wpływy systemu [rodzina, praca, miejsce zamieszkania itd.] na zachowanie i zdrowie człowieka. Takie całościowe podejście pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko, czym jest np. choroba, ale także, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Analiza i synteza psychoenergetyczna wyjaśnia w dużym stopniu wiele zjawisk z pogranicza medycyny, psychologii i fizyki. Dzięki analizie możemy przewidzieć i zapobiegać nie tylko chorobom, ale także innym zjawiskom, niepowodzenia w pracy czy życiu osobistym stają się bardziej zrozumiałe. Wzrost samoświadomości, następujący dzięki informacji uzyskanej przez analizę psychoenergetyczną, daje często potężny impuls do zmiany swojego życia na lepsze.

Podstawy analizy psychoenergetycznej opracowałem na podstawie syntezy wielu dziedzin, dla których znalazłem wspólny mianownik. Co jest wspólne np. dla homeopatii i tradycyjnej medycyny chińskiej? Co łączy tradycyjne metody leczenia z fizyką kwantową i np. embriologią? możesz się dowiedzieć na warsztatach i kursach, które prowadzę. Do opracowania podstaw analizy psychoenergetycznej wykorzystałem m.in.

 • Embriologię i anatomię człowieka
 • Chemię i fizykę medyczną
 • Biochemię układu nerwowego
 • Koncepcje W. Reicha, A. Lowena , orientalne [ czakry, ayurweda, T.M.CH.]
 • Analizę stanów szczytowych wg Granta McFetdrige i wsp.
 • Typologię homeopatyczną, izopatyczną, homotoksykologiczną
 • Enneagram i wiele innych sposobów analizy osobowości
 • Zasady tzw. „świętej geometrii”
 • Systemowe ustawienia rodzin wg B. Hellingera
 • Techniki pracy szamańskiej i alchemicznej

Okazało się że wszystkie powyższe systemy maja wspólny mianownik oparty o zasadę trójni, którą dobrze określa poniższy starożytny cytat:

"Jedność daje początek dwóm, dwie zrodziły trzecią, a trzecia dała początek dziesięciu tysiącom. Trójnia to zjednoczenie na trzech poziomach ciała, duszy, ducha. Instynktu, uczucia i myśli."

RELACJE PO WARSZTACIE DR. KRZYSZTOFA KRUPKI W OŚRODKU
TU I TERAZ IV.2016:

Przyjechałam na warsztat dr Krupki w celu regeneracji, a inspiracją do przyjazdu były słowa Jacka, że warsztat prowadzi MĘŻCZYZNA  NIEZWYKŁY. Pomyślałam:  "Ojejku... nie znam żadnego NIEZWYKŁEGO MĘŻCZYZNY, a skoro mężczyzna mówi tak o innym mężczyźnie to coś w tym musi być. Jadę!". Dr Krzyś okazał się CZŁOWIEKIEM MĘDRCEM, człowiekiem o niezwykłej łagodności i zrozumieniu, o uśmiechu będącym zapowiedzią ciepłego lata.  Każdy dzień warsztatu był NIESPODZIANKĄ. Doktor uruchomił we mnie Wielką Spiralę Zdrowienia oraz przepędził (swoim bębnem) smutek, który w związku z chorobą zagościł w moim sercu. Tego Doktora mianuję Ministrem FAJNOŚCI 😉 w moim Królestwie Przyjaciół i Znajomych.

(Iwona)

Spotkanie z Krzysztofem w Nowym Kawkowie to czysta przyjemność wynikająca z głębokiej wiedzy, profesjonalizmu, dobrego kontaktu i chęci niesienia pomocy osobom zagubionym we współczesnej rzeczywistości oraz poszukującym lepszego „Tu i Teraz”.

(Bogusława)

Zajęcia odbywają się przez cały dzień z przerwami !

DATA:                                 

8-11.XI.2019

ROZPOCZĘCIE:                

8.XI  godz. 18 kolacją (czwartek)

ZAKOŃCZENIE:               

11.XI  godz. 14, po obiedzie (niedziela)

MIEJSCE:                           

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego „Tu i Teraz”, Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU:      

850 zł

CENA POBYTU:               

wyżywienie 75 zł  dziennie (3 posiłki wegetariańskie)

Noclegi - w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc

UWAGA:                             

ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe (nie ma

możliwości rezygnacjiz posiłków ani noclegów)

ZAPISY:

 1. Rezerwacja miejsca na warsztacie przebiega poprzez  wpłatę bezzwrotnej zaliczki za warsztat w wysokości 85 zł poprzez  portal Strefa Rozwoju.pl - formularz poniżej;
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki za pobyt w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki za pobyt w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i  pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki za pobyt jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt  w wysokości 250 zł prosimy wpłacaćna konto Ośrodka Rozwoju Osobistego   „Tu i Teraz”   z podaniem imienia i nazwiska oraz  opisem:  „zaliczka za pobyt  23-28.IV.2019”.
 6. Zaliczka za pobyt jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty
  na konto ośrodka!
  W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka za pobyt nie będzie zwracana.
Wczytuję mapę...
85 zł
8 listopada 2019 - 11 listopada 2019
Nowe Kawkowo 52A, Nowe Kawkowo, warmińsko - mazurskie

Organizator

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie

Trener

O nie napisał/a notki o sobie.

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Balans energetyczny. Jak harmonizować własną energię fizyczną, emocjonalną i mentalną.. Prowadzi: dr Krzysztof Krupka

Ośrodek "TU I TERAZ" w Kawkowie
8 listopada 2019 - 11 listopada 2019
Nowe Kawkowo 52A, Nowe Kawkowo, warmińsko - mazurskie
4 dni
85 zł
Nie pasuje Ci ten termin? Obserwuj inne edycje tego wydarzenia!
Przejdź do paska narzędzi