Avatar

Krzysztof Wadelski

Trener

Certyfikowany terapeuta. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Posiada akredytację AADP (American Association of Drugless Practitioners – Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Leczących Bez Użycia Leków) jako Holistic Health Practitioner. Jego dewiza: "podążaj do zdrowia i dobrego samopoczucia drogą natury" Pracuje indywidualnie w obszarach wsparcia w różnego rodzaju kryzysach i procesach. Zarówno w rozwoju osobistym, jak i we wspomaganiu leczeniu chorób o podłożu psychosomatycznym, zaburzeń, dysfunkcji oraz uzależnień. Prowadzi szkolenia z zarządzania stresem, warsztaty pracy z ciałem.

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż przeszłe

Przejdź do paska narzędzi