Sergio S Dorje

Sergio S Dorje

Sergio S Dorje – adept tradycyjnej ścieżki Tantry tybetańskiej, praktykujący sztuki świątynne, masażysta, uczeń szkoły medycznej, terapeuta Techniki Bowena i członek Stowarzyszenia Bowtech Poland.

10 lat temu, czerpiąc wiedzę od wielu nauczycieli duchowych, rozpoczął świadome życie. Największą rolę w jego rozwoju osobistym, odegrało uzdrawianie poprzez aktywowanie energii seksualnej. Jako adept buddyjskiej ścieżki tantrycznej, przyjął schronienie w buddyzmie w linii Drikung Kagyu. Do dziś regularnie pobiera nauki w zakresie świątynnej seksualności i Tantry, traktując rozwój jako nadrzędną wartość w życiu.

Jego misją jest przekazywanie swojej wartościowej wiedzy innym ludziom oraz wspieranie ich na ścieżce do świadomego życia. Pomaga ludziom odbudować wiarę w siebie, otworzyć się na miłość do samych siebie i innych. Specjalizuje się w pracy z ciałem, uzdrawianiu traum i zranień, poprzez które zamykamy swoje serca. Wierzy, że ścieżka Tantry jest piękną drogą do odblokowania ogromnego potencjału, który drzemie w każdym z nas.

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż przeszłe

Przejdź do paska narzędzi