Indywidualny program coachingowy

Joanna Chmura zaprasza na indywidualne programy coachingu:

program klasyczny lub oparty o model THE DARING WAY™

Coaching indywidualny to intensywna forma pracy rozwojowej w formule „jeden na jeden”. To katalizator zmian, który wspiera klienta w wyznaczaniu celu, planowaniu działań i radzeniu sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do docelowego punktu. To narzędzie, które dodaje odwagi, wiary i przyspiesza pojawienie się widocznych efektów pracy w wybranym obszarze.

PROPONUJĘ 2 PROGRAMY COACHINGU INDYWIDUALNEGO – każdy z nich:

  • to 12 sesji coachingowych
  • przeznaczony jest dla osób, które na pracę coachingową mogą przeznaczyć ok. 4-6 miesięcy
  • może odbywać się w formie spotkań osobistych lub online (skype/WebexTM)
  • dla klientów z zagranicy umożliwia płatność poprzez PayPalTM
  • jest zbudowany tak, aby odstępy pomiędzy sesjami miały długość min 7 – max 14 dni
  • poprzedzony jest rozmową telefoniczną lub skype w celu sprawdzenia dopasowania coacha i klienta

PROGRAM 1 – KLASYCZNY

Program zbudowany jest następująco:

1. SESJA OTWIERAJĄCA – 90min,

– ustalenie celów pracy indywidualnej

– wspólna decyzja o podjęciu/nie podjęciu dalszej wspólnej pracy

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA (trwająca) – 45-60min

– 10 sesji

3. SESJA ZAMYKAJĄCA – 90min,

– sesja podsumowująca i zamykająca program coachingowy

PROGRAM 2 – oparty o model THE DARING WAY™

To program składający się również z 12 sesji tematycznych, tyle tylko, że w odróżnieniu od klasycznego programu coachingowego, każda sesja coachingowa dedykowana jest poszczególnym elementom modelu The Daring Way™.
To program zaprojektowany dla osób, które chcą wejść na osobistą czy zawodową „arenę” i zmierzyć się ze swoim wstydem, obudzić odwagę do bycia sobą i przywrócić wrażliwości jej należyte miejsce na podium oraz preferują pracę indywidualną od grupowej pracy warsztatowej albo nie mogą wziąć udziału w 3 dniowych warsztatach The Daring Way™.

SESJA OTWIERAJĄCA jest wprowadzeniem do indywidualnego programu

SESJE 2 do 11 – to sesje dedykowane zagadnieniom z modelu The Daring Way™ – między innymi: wrażliwość, odwaga, wstyd, zaufanie, autentyczność

SESJA ZAMYKAJĄCA – podsumowanie i zamknięcie

NIEZALEŻNIE OD WYBORU PROGRAMU WARTO ZADAĆ CZTERY PYTANIA…

1. KIEDY ZASTOSOWAĆ COACHING?

Wierzę, że każdy z nas jest w stanie dokonać zmiany samodzielnie. Z jakiegoś powodu jednak część z nas tego nie robi. Klienci wskazują na różne powody – najczęstsze z nich to brak motywacji, wytrwałości, wiary w siebie, klarowności celu, pomysłu, w którą stronę chcę podążać, wiary w sukces podejmowanych działań, znajomości narzędzi i skutecznych sposobów wprowadzania zmian. Pracuję z klientami, którzy na pytanie „jak bardzo jesteś zmotywowany do realnej zmiany” na skali od 1 do 10 wskazują 10, są gotowi włożyć wysiłek w pracę nad swoim rozwojemi wiedzą co chcą zmienić lub są gotowi na znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

2. JAKIE SĄ KORZYŚCI Z PRACY COACHINGOWEJ?

– wzrost wiedzy o swoim indywidualnym sposobie działania, nawykach i przekonaniach budujących sposób, w jaki żyjemy i pracujemy oraz rozpoczęcie procesu zmiany ograniczających nas przekonań

– uświadomienie sobie, co jest dla nas najważniejsze, co jest wartością w życiu zawodowym i/lub prywatnym oraz podążanie zgodnie z wskazanymi priorytetami

– otwartość i gotowość do wdrażania nowych sposobów myślenie i działania, które stają się źródłem realnej zmiany w życiu – większa skuteczność i trwałość podejmowanych działań

3. JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ COACHINGU?

W 95% powodzenie pracy coachingowej zależy od klienta. Ja ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie, wiedzę, sprawdzone narzędzia, doświadczenie i merytoryczne przygotowanie podczas całości pracy coachingowej. Nic jednak nie zdziałam bez 95% zaangażowania pochodzących od klienta. Dlatego tak ważna jest dla mnie motywacja klienta do realnej zmiany. Jeśli jest na „10″, to nie mam wątpliwości, że zmiana jest możliwa.

4. Z CZEGO CZERPIĘ W MOJEJ PRAKTYCE COACHINGOWEJ?

W realizowanych przeze mnie programach coachingowych uwzględniam aktualną wiedzę psychologiczną dotyczącą motywacji, celów i siły woli. Bazę dla mojej pracy coachingowej stanowią cztery nurty:

I. Badania prof. Carol Dweck (2006) dotyczące zjawiska “growth mindset vs. fixed mindset”, w których wskazuje jak sposób myślenia wpływa na podejmowane decyzje, motywację, samokontrolę i osiąganie celów

II. Wyniki badań dr Brené Brown (2012) o odwadze, wstydzie, wrażliwości i autentyczności oraz ich wpływie na sposób w jaki budujemy relacje, jakie decyzje podejmujemy, jak planujemy i realizujemy nasze zamierzenia

III. Poznawczo-behawioralna metodyka pracy, gdzie osią zmian jest zmiana przekonań i nawyków mających wpływ na nasz sposób działania, myślenia i odczuwania

IV. Mindfulness i praktyki uważności wspierające proces świadomego wprowadzania pożądanych zmian.

Jesteś gotowa/y na zmiany?

Zapraszam!

Joanna Chmura

Prelegent

Joanna Chmura – trener, z wykształcenia psycholog, realizuje projekty szkoleniowo-coachingowe w Polsce, Holandii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Po kilkunastoletniej zwycięskiej walce z zaburzeniami jedzenia postanowiła zająć się tematem wstydu, czyli lękiem przed tym, jak odbierają nas inni.

Przejdź do paska narzędzi