niedokończone sprawy cover

Niedokończone sprawy a stres w naszym życiu

Dlaczego w życiu tak istotna jest umiejętność odpuszczania? Jaką rolę pełnią archetypy? Na czym polega błąd w powszechnym postrzeganiu świata zwierząt? Szczegóły w eksperckim przeglądzie prasy nowatorskiej terapeutki i coacha Joanny Szypuły.

Jaki temat jest dla Ciebie aktualnie szczególnie żywy i dlaczego?

Zwracam uwagę na temat natłoku niedokończonych spraw, nieumiejętności odpuszczania, pożegnania, kończenia. Sama doświadczyłam przytłoczenia taką sytuacją. Przez lata byłam jednocześnie żoną, mamą, prezeską międzynarodowej firmy i uwielbiałam spędzać czas na spacerach ze swoim koniem! Czuję, że kończenie spraw i uwalnianie energii na ważne dla nas projekty to istotny temat dla mnie i dla wielu ludzi. Niedokończone sprawy zabierają nasz czas i siły, zmniejszają motywację i blokują potencjał. Czujemy się wtedy zagubieni, przytłoczeni i wypaleni. Trudno nam zakończyć projekty, niesłużące relacje, etapy w życiu. Wiemy, że należy się wycofać, ale brniemy dalej, bo tak dużo już zainwestowaliśmy. Zaczyna brakować nam energii na realizację ważnych spraw. Wkładamy duży wysiłek w to, co robimy, a tak naprawdę nie koncentrujemy się na naszych prawdziwych celach.

Najważniejsze źródła inspiracji

Z internetu korzystam głównie po to, aby śledzić to, co mają do powiedzenia osoby, którym ufam, które są dla mnie autorytetami i od których sama się uczę. Są to terapeuci, myśliciele, ludzie, na których trafiłam w odpowiednim momencie życia, właśnie wtedy, kiedy ich mądrość była mi potrzebna.

Osoby

  • Inspiruję się pracami Tanny Jakubowicz-Mount. Polecam zamieszczony na portalu Soundcloud wywiad, w którym opowiada o chorobie naszej duszy.
  • W pracy nad sobą pomaga mi też Rani Spets Edgren – osoba, która poprzez swoją pracę, postawę i sposób bycia wspiera mnie w uwalnianiu się od wielu ograniczających schematów i przekonań i dążeniu do twórczego i pełnego życia. Polecam rozmowę z Rani w NTV.

Filmy

Poruszają mnie filmy, których bohaterowie to postacie archetypowe, można powiedzieć mityczne, wzorcowe. Ich los to alegoria naszego życia, naszych wyborów, to podróż bohatera. Takimi współczesnymi filmami są dla mnie: „Gwiezdne wojny”, „Matrix”, „Batman: Początek”, „Mroczny Rycerz”. Z innej bajki polecam ostatnio obejrzany „Bought”.

Artykuły

  • Alina Krzemińska opisała w swoich artykułach: „Jasna i ciemna strona mocy – mitologia i symbolika »Gwiezdnych wojen«” „Podróż bohatera” etapy podróży bohatera i towarzyszące jej archetypy. W mojej pracy terapeutycznej i coachingowej korzystam z siły archetypówTo głęboko zakorzenione w kulturze, potężne i czytelne przez cały czas wzorce. Mogą istnieć w nieświadomości zbiorowej, „obiektywnej duszy”. Możemy je dostrzec w snach, bajkach, literaturze, postaciach mitycznych, które wydają się nam niezgłębione, poruszające, wszechobecne i czasem przerażające. Archetypy towarzyszą nam w życiu, w naszej podróży bohatera.
  • „Jak myślą zwierzęta? Jak ludzie” – w ostatniej „Polityce” (42) zainteresował mnie wnikliwy artykuł Łukasza Kwiatka i Mateusza Hohoła o umyśle zwierząt, o tym że potrafią one rozumować, przewidywać i wyciągać wnioski. Jest to dla mnie ważny temat, szczególnie dlatego, że w mojej pracy często współpracuję z końmi. To tekst oddalający nas od kartezjańskiego pojmowania zwierząt jako substancji rozciągłej, należącej do świata materialnego, gdzie nie ma myślenia, uczuć, odczuwania. Wierzę, że dzięki takim artykułom coraz więcej ludzi ponowne odnajdzie połączenie ze światem zwierząt na głębszym poziomie.

Książki

Polecam ostatnio przeczytane książki:

Cytaty

„Wczorajsze myślenie określiło dzisiejsze myśli, a dzisiejsze myślenie tworzy myśli jutrzejsze” – Swami Suddhananda Giri. Pracując z własną podświadomością, doświadczam tego, że myśli, które raz się u mnie pojawiły na jakiś temat, na zawsze pozostają w mojej podświadomości, nie da się ich usunąć. To, co mogę zrobić, to wybrać te z nich, dzięki którym lepiej będę służyć sobie i innym, a te ograniczające zamknąć w worku i do nich nie wracać. Mogę też zdecydować, że nie będę działać w świecie na ich podstawie. Mogę wybrać, że swoje działania oprę na tych spośród moich myśli, które wspierają mnie i moje otoczenie.

Skutki braku połączenia z samym sobą

Współcześnie ludziom często towarzyszą zagubienie, niepewność, nieumiejętność wyboru życiowych priorytetów i przytłoczenie ogromem spraw do załatwienia. Wydaje mi się, że ten stan jest w dużej mierze spowodowany brakiem połączenia z wewnętrznym głosem, własnym centrum, jaźnią czy duszą. Potrzebujemy połączenia z tym miejscem w nas, dzięki któremu wiemy, co powinniśmy teraz, w konkretnej sytuacji, a także w szerszej perspektywie w naszym życiu, zrobić. Bez połączenia z własnym centrum ulegamy wpływom, manipulacjom, korzystamy z tego, co niosą nasze przekazy rodzinne, kulturowe, społeczne. Bywa, że są one wspierające, ale też często bardzo ograniczające. Dodatkowo, gdy pojawia się moment zatrzymania i chęci połączenia, uchwycenia tego, po co tak naprawdę jesteśmy, co powinniśmy w życiu zrobić, często brakuje nam narzędzi, aby do tego miejsca wewnątrz nas się udać. Brakuje nam narzędzi i wytrwałości w pracy z własną podświadomością, która stawia opór, gdy podejmujemy decyzję o zmianie schematu w życiu. Takie momenty mnie pasjonują, zauważam je u siebie i innych i wspieram w ich przeżywaniu w pełni.

 

Joanna Szypułajoanna-szypula-epp-bio – coach, terapeutka, prowadzi spotkania rozwojowe, treningi przywództwa z końmi według własnego autorskiego programu „W kontakcie z koniem” i terapię wewnętrznych postaci (subosobowości). Pomaga swoim klientom uwalniać się od ograniczających ich schematów, pogłębiać zrozumienie siebie i świata, tworzyć trwałe relacje, dokonywać właściwych wyborów i skutecznie realizować cele. W swojej pracy uwzględnia poziom duchowy, cielesny, mentalny i emocjonalny. Korzysta z nurtów zen coachingu, coachingu integralnego i transformacyjnego, czerpie z podejścia C.G. Junga oraz prac J. Campbella w celu dostrzegania ukrytych potencjałów. Pracuje poprzez psychodramę, ustawienia, wizje, medytację, sztukę. Inspiruje się psychologią zorientowaną na proces i terapią gestalt, kulturami pierwotnymi i tradycjami dalekowschodnimi.

Avatar

Joanna Szypuła

Prelegent

oanna Szypuła – coaching, terapia, warsztaty z koniem – poruszająca jest dla mnie podróż pomiędzy ograniczającymi mnie stereotypami a archetypami pełnymi życia i mocy, które mnie zasilają. Jestem coachem, facylitatorem, terapeutką.

Przejdź do paska narzędzi