coaching cover

Coaching – o co w nim naprawdę chodzi?

„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”. Gerard O’Donovan

Skąd się wziął coaching? 

Coaching pochodzi z USA i ma swoje korzenie w sporcie, bo tam na największą skalę istniała instytucja trenera, współtwórcy sukcesu zawodnika. Tam właśnie głównym celem jest wygrana, a rywalizacja na drodze do tego celu to chleb powszedni.

Osiągnięcie sukcesu wymaga jednak nieustannego doskonalenia i poprawiania dotychczasowych wyników. Trener jest tym, który ma wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by poprowadzić zawodników do zwycięstwa. Jako zewnętrzny obserwator, trener może najlepiej dostrzec błędy i niedociągnięcia i wskazać, jakie zmiany są niezbędne, by je wyeliminować, może też wspólnie z zawodnikiem stworzyć strategię kolejnych kroków zbliżających go do sukcesu. To on, znając swojego zawodnika, pomaga mu jak najlepiej wykorzystywać swoje możliwości, a także je nieustająco przekraczać.

Z coachingiem jest podobnie. Jedną z zasad coachingu jest również to, żeby ludzie pokonywali własne ograniczenia i przez to więcej osiągali. Obecnie coaching jest to jeden z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego. Stał się popularny również w biznesie. Okazało się, że wykorzystując coaching można poprawić w firmie zarówno jej wyniki, jak i motywację pracowników. Dlatego coachingowy styl zarządzania ludźmi staje się coraz bardziej pożądany w organizacjach i wypiera stopniowo bardziej tradycyjne podejście „władzy i kontroli”.

Czym jest coaching?

Coaching jest zatem nową formą wspierania drugiego człowieka, inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting…. Jest bowiem szczególną formą rozmowy, podczas której coach więcej słucha niż mówi, a konkretnie zadaje odpowiednie pytania, mając na uwadze określone cele coachowanego Klienta.

Kieruje nim chęć pomocy Klientowi m.in. w osiągnięciu stawianych sobie celów, rozwiązaniu jego problemów, w odkryciu tego, co jest dla niego najważniejsze oraz zminimalizowanie tego, co go ogranicza. Coaching nie oznacza jednak wyszukiwania właściwego rozwiązania za Niego. Okazuje się bowiem, iż najlepszym sposobem pomocy w osiągnięciu sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie odpowiednich pytań, które pomogą Klientowi korzystać z własnego doświadczenia. Klient jest zatem ekspertem samego siebie i rolą coacha jest jedynie pomóc mu w znalezieniu własnych, najlepszych dla Niego rozwiązań.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię” Johann W. Goethe

Jaka jest rola Coacha?

Coach podąża za Klientem, towarzysząc mu na drodze jego rozwoju. Coach zakłada, że Klient jest z natury osobą kreatywną, pełną pomysłów, w pełni ukształtowaną i sam będzie najlepszym autorem planu działania. Mocno wierzy w Coachowanego i w jego możliwości, często bardziej niż on sam oraz:

• pomaga ustalić mu długofalowe „cele” coachingu i temat – cel na bieżącą sesję coachingową,

wspiera go w procesie układania myśli, wyciągania wniosków, porządkowania doświadczeń, nadawania im właściwej hierarchii i to głównie poprzez zadawanie właściwych pytań!,

• pilnuje procesu dochodzenia do celu,

• prowadzi Coachowanego ku nowym obszarom, poszerza granice jego percepcji, pokazuje mu nowe perspektywy, nowe możliwości myślenia i działania,

• motywuje i wspiera go w drodze do dokonywania zmian, bo nie zawsze idzie to łatwo i gładko,

• wie, jak radzić sobie z przeszkodami, negatywnymi ograniczeniami, które mogą sabotować działania Coachowanego i zachwiać wiarę w jego możliwości.

Czy coaching zawsze działa?

Jedynym warunkiem umożliwiającym skuteczny coaching jest zgoda coachowanego na zmiany i jego gotowość do podjęcia zmian, co w wielu przypadkach wiążę się z wysiłkiem, ryzykiem oraz okresową niewygodą. Jednak to coachowany ostatecznie ponosi odpowiedzialność za własne życie i osiągane rezultaty. Coach z coachowanym wyrusza w podróż badawczą, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, by zmiany przyjmować z większym spokojem, by witać nowe z większą otwartością i ciekawością, by z większą ufnością i wiarą spoglądać w przyszłość, by ostatecznie coachowany zaczął wieść lepsze życie, dające mu poczucie spełnienia.

Jak przebiega sesja coachingowa?

Podstawą coachingu jest wizja pozytywnej przyszłości – konkretnego celu, do którego się dąży. Proces osiągania celu (zmiany) dokonuje się w pięciu, pozornie prostych krokach: określenie tematu, na którym chce się skoncentrować klient, zdefiniowanie tego, co klient chce osiągnąć, przyjrzenie się różnym możliwościom rozwiązań, stworzenie planu działań i sprawdzenie, czy cel jest spójny z wartościami Klienta i czy cel został osiągnięty.

Jasna wizja, dobry plan działania i stałe zaangażowanie to skuteczna recepta na sukces. Każda sesja przynosi wymierne efekty. By podtrzymać zmiany, które mogą nastąpić już po kilku pierwszych sesjach, by na bieżąco pracować nad motywacją do działania i sprawnie pokonywać przeszkody pojawiające się podczas drogi Klienta do jego celu, coach i Klient spotykają się z reguły 3-4 razy w miesiącu przez okres 5-6 miesięcy.

Dlaczego tylu ludzi korzysta z pomocy coachów? 

Odpowiedź jest oczywista, bo to działa. Wszyscy sportowcy i gwiazdy otoczeni są wianuszkiem trenerów i menedżerów, którzy zajmują się nie tylko treningiem fizycznym, ale także stroną psychologiczną i emocjonalną. A właśnie od tego może zależeć sukces. Każdy potrzebuje na pewnym etapie życia coacha, który pomoże nam sobie coś bardziej uświadomić, który będzie nas motywował i wspierał w drodze do zmiany. Jedną z zalet coachingu jest to, że jego rezultaty są trwalsze niż w przypadku szkoleń czy doradztwa, gdyż coach pracuje z Klientem przez dłuższy czas, aż do momentu gdy zrealizuje on wszystkie postawione przed sobą cele. Coaching jest z reguły indywidualizowany i dostosowywany do specyficznych potrzeb każdego Klienta.

„Większość ludzi ma tyle szczęścia, na ile sobie pozwoli”. Abraham Lincoln

Warto skorzystać z coachingu, jeśli:

 • chcesz szybko uporać się z trudną sytuacją i od dłuższego czasu nie umiesz sam znaleźć odpowiedniego rozwiązania,
 • chcesz wprowadzić istotne zmiany do swojego życia, np. – wypracować równowagę między pracą a życiem prywatnym,
 • zmienić dotychczasowe nawyki i zachowania,
 • planujesz wzmocnić swoją pozycję zawodową lub
 • przygotowujesz się do zmiany ścieżki kariery zawodowej,
 • zyskać większą pewność siebie i asertywność,
 • lepiej sobie radzić ze stresem lub
 • lepiej kontrolować swoje finanse osobiste.
 • chcesz efektywniej kierować swoimi pracownikami lub znacznie poprawić swoje relacje z innymi.

Co się dzieje podczas coachingu? 

 • porządkujesz swoje życie osobiste i zawodowe zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami,
 • uczysz się wykorzystywać własną wiedzę i swoje doświadczenia, wzmacniasz swoje umiejętności,
 • formułujesz zagadnienia, nad którymi chcesz pracować, zmienić, ulepszyć,
 • znajdujesz odpowiedzi na pytania coacha w swoich doświadczeniach i przemyśleniach,
 • razem z coachem odkrywasz swoje talenty i możliwości.

Co osiągasz na sam koniec? 

 • poczucie wewnętrznej harmonii i spójności myślenia,
 • mocną motywację do wdrożenia zmian w swoim życiu,
 • samodzielność w świadomym wprowadzaniu zmian,
 • satysfakcję z pracy nad sobą i swoim rozwojem.

Poczuj na sobie magię coachingu!

Zapraszam do kontaktu ze mną.

Justyna Kaczorowska

Justyna Kaczorowska

Coach

Certyfikowany Coach PCD II stopnia (Practitioner Coach Diploma – Life and Executive Coaching) europejskiej szkoły Noble Manhattan Coaching oraz akredytowany coach Międzynarodowego Instytutu Coachingu (IIC). Lubi pracować z ludźmi i budować z nimi dobre relacje.

Przejdź do paska narzędzi