Kwestionowanie to klucz do wolności – rozdział z książki Adyashantiego

O książce Adyashantiego Droga Wyzwolenia Robert Rient powiedział, że wskazuje, jak pozbyć się iluzji i zrozumieć, kim jesteśmy. Jak rozpocząć życie, któremu ton nadaje wolność. Jedną z trzech praktyk prowadzących do tego celu jest, obok medytacji i kontemplacji, badanie – ang. inquiry.

Badanie, choć zakorzenione w bezruchu, stanowi dynamiczny kontrapunkt dla Prawdziwej Medytacji. Medytacja to łagodne, przyzwalające poddanie się, zaś badanie wymaga zuchwałego i nieustraszonego kwestionowania. (…)

 

Okładka książki Droga Wyzwolenia Adyashanti

Badanie nie ma w żadnym wypadku charakteru antyintelektualnego czy antyracjonalnego. Badanie jest transracjonalne. Co znaczy, że ma  moc wynoszenia cię zarówno poza pojęciowy umysł, jak i poza podporządkowane twojemu ego uwarunkowane myślenie. (…)

W badaniu wyraża się postawa ciekawości, którą w sobie masz. Odbija się w nim twoje pragnienie poznania Prawdy i natury Rzeczywistości. Badanie wymaga również pewnego rodzaju odwagi w mierzeniu się z wielkimi pytaniami (…)

Na drodze badania możemy się zająć najgłębszymi egzystencjalnymi problemami, z jakimi zderza się każdy człowiek:

  • Kim lub czym jestem?
  • Co to jest życie?
  • Co dzieje się po śmierci?
  • Co to jest Bóg?
  • Czym jest absolutna prawda istnienia?
  • Albo po prostu: czy wiem z absolutną pewnością, że ta moja myśl, przekonanie, opinia, interpretacja czy osąd są prawdziwe? (…)

Badanie ma dwa aspekty i ważne jest, by dobrze zrozumieć oba. Pierwszy aspekt badania polega na czymś, co nazywam cofnięciem się o krok. Celem jest tu usunięcie uwarunkowanego myślenia, odsunięcie  się od niego. Nie tyle szukasz jakichś odpowiedzi, ile odsłaniasz i usuwasz uprzednie, uwarunkowane myśli, idee i przekonania, aby zrobić miejsce  dla głębszego zrozumienia. Na przykład dzięki takiej obserwacji możesz zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteś myślami powstającymi w twoim umyśle. Usuwając fałszywe przekonanie o tym, że jakakolwiek myśl może ci powiedzieć, kim jesteś, uwalniasz przestrzeń na odsłonięcie się głębszego zrozumienia.

Po oczyszczeniu umysłu z fałszywych idei będziesz gotów do spoczęcia w bezruchu bycia.

Drugim aspektem badania jest próba dostania się do intuicyjnej przejrzystości i mądrości, które mieszczą się w bezruchu, u źródeł świadomości. Nazywam to królestwem aski, ponieważ płynąca stamtąd mądrość zawsze otrzymywana jest jako dar, jako „aha” czystego rozumienia. Po odsłonięciu i wymieceniu fałszywych idei umysłu jesteś już gotów osunąć się w bezruch bycia, zaprzestając myślenia, poszukiwania w myślach. (…)

Badanie w pierwszym rzędzie skupia swoje zainteresowanie na byciu. Bycie jest bowiem kluczem otwierającym wrota królestwa. Kim lub czym jestem? Czym jestem po usunięciu ciała, umysłu, przekonań, zawodu, płci, roli społecznej, pamięci lub historii? Czym dokładnie jest „ja”?

Odłóż na bok wszystko, czym „ja” nie jest. Zedrzyj z „ja” wszystkie maski przez nie noszone. Co pozostaje? Coś? Nic? Co jest tego świadome? (…)

Podążaj za wątkiem badania spokojne i cierpliwe, śledząc wszystkie swoje tożsamości, wszystkie przekonania na swój temat, wszystkie ukryte sądy i założenia dotyczące tego, kim lub czym jesteś. Nie spiesz się. Wnikaj głęboko w każde z tych pytań. Niech wyeliminują one wszystko, czym nie jesteś. Niech unieważnią wszystkie twoje wyobrażenia o sobie, o tym, jaki powinieneś być, i wszystko, co mówili ci inni o tym, kim masz zostać. Prześledź w tym badaniu wstecz wszystkie swoje wyobrażone identyfikacje. Podążaj za śladami wszystkiego, co sobie wyobrażałeś, czego się kurczowo trzymałeś lub od czego uciekałeś. Potem pogrąż się w bezruchu. Osuń się w kontemplacyjną ciszę i pozwól, by niepoznane siły łaski czyniły to, co do nich należy. (…)

Pytanie o bycie otwiera drzwi do Rzeczywistości i Prawdy, ale nie jest jedynym pytaniem, którym zajmuje się badanie. Trzeba pytać o wszystko, wszystko kwestionować! Zajrzeć pod każdy kamień, przestudiować każde założenie, sprawdzić wszystkie formy wyparcia.

Przypatruj się każdemu pytaniu powoli i z rozmysłem. Umieść każde z nich w bezruchu swojego jestestwa. Nie domagaj się szybkich odpowiedzi. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Pozwól natomiast, by każde z pytań ujawniało kolejne ukryte przekonania i opinie. Niech ujawniają wszystko, do czego jesteś przywiązany i w co wierzysz, a co stoi w sprzeczności z tym, co jest. Poszukaj wszystkich chwytów, których się trzyma twój umysł, zadając za ich pomocą cierpienie tobie i innym. Sprowadź każde z zadawanych przez umysł pytań w przestrzeń bezruchu. Medytuj nad nim, zgłębiaj je; nie spiesz się. Nie odpowiadaj na nie z umysłu. Tylko spokojnie pozostawaj z pytaniem. Zachowaj wielki spokój. (…)

Kwestionuj swoje myśli. Kwestionuj swoje historie. Kwestionuj swoje przypuszczenia. Kwestionuj swoje opinie. Kwestionuj swoje wnioski. Wszystko to kwestionuj, aż dotrzesz do kompletnej pustki, do bezruchu i radości. Klucze do wolności są w twoich rękach. Użyj ich.

*****

Powyższy artykuł stanowi skrót rozdziału Badanie pochodzącego z książki Droga Wyzwolenia – praktyczny poradnik autorstwa Adyashantiego wydanej w tym roku w przekładzie Manany Chyb przez wydawnictwo To Co Jest.

Jak pisze sam autor, tematem książki „jest przebudzenie duchowe, możliwie najszybsze i najskuteczniejsze przejście z właściwego dla ego stanu uśpienia do wykraczającego poza ego stanu przytomności…”

Metody proponowane przez Adyashantiego są proste, wyłożone w sposób przystępny i zwarty. Dają nam szansę, byśmy wyrwali się na wolność z zafiksowania na własnych, ograniczających widzenie świata przekonaniach. Byśmy poznali prawdziwą naturę rzeczywistości.

 

Adyashanti
Adyashanti, autor Drogi Wyzwolenia

Adyashanti to jeden z najbardziej znanych na świecie amerykańskich nauczycieli duchowych. W młodości przez 14 lat praktykował zen, w 1996 roku zachęcony przez swoją mistrzynię sam zaczął nauczać. Jego przekaz, służący przebudzeniu wszystkich ludzi, jest otwartym zaproszeniem do zatrzymania się, zbadania i rozpoznania tego, co prawdziwe i wyzwalające u samych podstaw naszego istnienia. Jest to nauczanie wolne od wszelkich tradycji i ideologii. „Prawda, na którą wskazuję, nie przynależy do światopoglądu żadnej z religii, systemu wierzeń czy doktryny, lecz jest na nie wszystkie otwarta i we wszystkich się zawiera.”

Adyashanti mieszka w Kalifornii ze swoją żoną Mukti. Ma uczniów w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Jego książki (m.in. Falling into Grace, True Meditation, The End of Your World, czy Resurrecting Jesus) zostały przetłumaczone na 17 języków.

Avatar

Bartłomiej Filipek

Redaktor

Pomagam ludziom osiągać takie rezultaty w życiu zawodowym i prywatnym, jakich dotąd nie potrafili sobie wyobrazić lub bali się o nich marzyć. Uczę ich samodzielnie zwiększać wydajność pracy swojego mózgu, skuteczność, a także siłę i odporność psychiczną - korzystać z emocji, zamiast im ulegać.

Przejdź do paska narzędzi