4 główne strategie

4 główne strategie zmiany nawyków

Od jutra rzucam papierosy. Od nowego roku idę na siłownię. Po wypłacie zaczynam oszczędzanie, po pięć złotych dziennie. Deklaracje odważne czy błahe? Ale pewnie nie są Ci tak zupełnie obce. Dowiedz się, jakim jesteś strategiem i oceń, która strategia i dlaczego najbardziej Ci się opłaca, a z którą lepiej się rozstać.

1. Na pohybel

Tę strategię stosuje wiele osób, które podejmują decyzję o zmianie z dnia na dzień, w oparciu o impuls. Może nim być np. pierwszy dzień nowego roku 😉

Cechy strategii „Na pohybel”: 

 • nagłe podjęcie decyzji o zmianie
 • mało nieprzemyślane wejście w proces zmiany
 • podejmowanie chaotycznych działań
 • wysoka motywacja początkowa
 • szybki spadek motywacji wewnętrznej
 • poddawanie się po pierwszych trudnościach i niepowodzeniach.

Strategia ta obarczona jest sporym ryzykiem niepowodzenia. Mimo tego cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób deklarujących, że chcą zmiany;)

2. Radykalne cięcie

Strategia ta stosowana jest przez osoby, które wychodzą z nałogów, np. rzucają palenie. Polega na całkowitym zarzuceniu danego zwyczaju. Zdarza się, że i ona jest także stosowana w oparciu o impuls.

Cechy strategii „Radykalne cięcie”:

 • przemyślana decyzja o zmianie
 • świadome wejście w proces zmiany
 • podejmowanie raczej przemyślanych działań
 • wysoka motywacja początkowa
 • przeplatanie się spadków i skoków motywacji wewnętrznej
 • relatywnie szybkie unaocznienie efektów podjętej decyzji.

Strategia radykalnego cięcia sprawdza się zwłaszcza u osób, które mają wysoko rozwiniętą samokontrolę, jednak do tej pory brakowało im gotowości do zmiany.

3. Małe kroki

Strategia oparta na filozofii kaizen, w myśl której nawet największe cele możemy podzielić na małe kroki. Polega ona na podzieleniu celu na szereg małych podcelów, a następnie małych kroków, które nas do nich doprowadzą. Dzięki temu maleje opór i strach przed zmianą.

Cechy strategii „Małe kroki”: 

 • przemyślana decyzja o zmianie
 • świadome wejście w proces zmiany
 • podejmowanie bardzo przemyślanych działań
 • wysoka motywacja początkowa
 • wysokie prawdopodobieństwo utrzymania optymalnego poziomu motywacji wewnętrznej przez cały proces zmiany nawyku
 • raczej szybkie realizowanie małych kroków
 • powolne unaocznienie globalnych efektów podjętej decyzji / powolna realizacja założonego, dużego celu.

Strategia ta jest przydatna zwłaszcza w przypadku wypracowania nowych nawyków. Daje jednak wymierne rezultaty także w sytuacjach związanych ze zmianą złych nawyków, np. gdy małymi krokami, stopniowo ogranicza się spożywanie cukru aż do całkowitego zaprzestania słodzenia napojów i posiłków.

4. Tycie nawyki

Strategia zbliżona do techniki małych kroków. Jednak w przypadku kaizen mówimy o szeregu małych kroków, które w efekcie mają doprowadzić do realizacji dużego celu. W przypadku tycich nawyków to cele są małe. Na tyle małe, by w zasadzie podjęcie działania było niemal tożsame z realizacją celu, np. celem może być wykonanie jednego przysiadu dziennie.

Cechy strategii „Tycie nawyki”:

 • decyzja o zmianie niekoniecznie jest przemyślana
 • raczej świadome wejście w proces zmiany
 • podejmowanie przemyślanych a jednocześnie mało absorbujących działań
 • wysoka motywacja początkowa
 • relatywnie wysokie prawdopodobieństwo utrzymania optymalnego poziomu motywacji wewnętrznej przez cały proces zmiany nawyku
 • szybkie osiąganie małych celów
 • powolne unaocznienie globalnych efektów podjętej decyzji (np. jeden przysiad dziennie, w krótkiej perspektywie czasowej, nie wpłynie znacząco na poprawę naszej kondycji).

Strategia ta zdecydowanie najlepiej sprawdza się w wyrabianiu nowych nawyków. Daje prawdziwego „kopa”, bo nisko ustawiona poprzeczka sprawia, że ryzyko porażki jest w zasadzie zerowe. To pozytywnie wpływa na poczucie sprawczości i osobistej skuteczności. Małe cele szybko stają się pewnym minimum do wykonania, które jesteśmy w stanie „ogarnąć” bez względu na pokusy czy wymówki.

A Ty którą strategię zmiany nawyków stosujesz najczęściej? Jak się ona u Ciebie sprawdza?

Avatar

Jadwiga Korzeniewska

Przejdź do paska narzędzi