Krzysztof

Trener
Certyfikowany terapeuta.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi fizycznie.
Posiada akredytację AADP (American Association of Drugless Practitioners – Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Leczących Bez Użycia Leków) jako Holistic Health Practitioner.

Jego dewiza:
"podążaj do zdrowia i dobrego samopoczucia drogą natury"

Pracuje indywidualnie w obszarach wsparcia w różnego rodzaju kryzysach i procesach. Zarówno w rozwoju osobistym, jak i we wspomaganiu leczeniu chorób o podłożu psychosomatycznym, zaburzeń, dysfunkcji oraz uzależnień.
Prowadzi szkolenia z zarządzania stresem, warsztaty pracy z ciałem.
feedback
feedback