Joanna Szypuła

Prelegent
oanna Szypuła – coaching, terapia, warsztaty z koniem – poruszająca jest dla mnie podróż pomiędzy ograniczającymi mnie stereotypami a archetypami pełnymi życia i mocy, które mnie zasilają. Jestem coachem, facylitatorem, terapeutką.
feedback
feedback