Zmiany w życiu wymagają od nas reakcji. Powrót do pracy, dążenia osobiste, konflikt w rodzinie, trudności szkolne, adaptacja przedszkolna, rozwód, trudności w związku – możemy reagować, ale też świadomie projektować swoje działania.

Jesteśmy po to, by WAS do nich przygotować; zdefiniować cele i zaplanować działanie, które jest zgodne z Waszymi potrzebami i pragnieniami.


MISJA
Razem z Wami opracowujemy plany działania zgodne z Waszymi potrzebami i pragnieniami.


Oferta indywidualna:
- sesje coachingowe
- grupy coachingowe
- konsultacje w sytuacjach kryzysowych
- mentoring szkolny
- konsultacje psycholowiczne


Oferta dla firm:
- warsztaty coachingowe - life work balance,
- coaching indywidualny,
- laboratorium rodzica - grupa coachingowa
- program - Rodzic wraca do pracy


Nasze doświadczenie w pracy z rodzicami powracającymi na rynek pracy pokazuje, że najbardziej utrudniające są czynniki natury psychologicznej - konieczność rozstania z dzieckiem i tęsknota za nim. Z drugiej strony w życiu rodzica pojawiają się nowe obowiązki i wyzwania, konieczność sprostania odmiennym od dotychczasowych wymaganiom. Pierwszy okres po powrocie do pracy postrzegany jest przez rodziców jako niezwykle trudny i przypomina „spacer po linie”

Artykuły Specjalisty

feedback
feedback